Tre utmaningar prioriteras i forskningspropositionen: hälsa, klimat och digitalisering | Kommissionen för Jämlik Hälsa

Häromdagen presenterade regeringen den forskningspolitiska propositionen (Prop. 2016/17:50). I korthet konstaterar regeringen att forskningspolitiken under lång tid haft en övertro på att politiskt identifiera framstående forskning och snabba resultat vilket man nu tar ett steg bort från. Universitets och högskolors basanslag höjs därför med 1,3 miljarder kronor till 2020. Regeringens syfte med ökningen är inte att öka antalet forskare. Avsikten är att höja kvaliteten och att ge större utrymme för forskning inom anställningarna samt en tydlig karriärstruktur, skriver Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, på DN-debatt. Hälsa pekas ut som prioriterad samhällsutmaning En utgångspunkt är att värna den fria forskningen samtidigt som forskningspolitiken svarar mot globala och nationella samhällsutmaningar. Prioriterade utmaningar är klimat och miljö, hälsa, ökad digitalisering, ett hållbart samhälle och förbättrade kunskapsresultat i det svenska skol- och utbildningssystemet. Regeringen adresserar hälsoutmaningen som mångfacetterad både nationellt…

Source: Tre utmaningar prioriteras i forskningspropositionen: hälsa, klimat och digitalisering | Kommissionen för Jämlik Hälsa

Advertisements
Tre utmaningar prioriteras i forskningspropositionen: hälsa, klimat och digitalisering | Kommissionen för Jämlik Hälsa