Preventionsparadoxen | Kommissionen för Jämlik Hälsa

Den 26 och 27 november genomförde Uppdrag Psykisk Hälsa konferensen ”Sociala investeringar – Insatser för ökad jämlikhet i hälsa och samhällsekonomiska vinster. En av talarna var Arne Holte från norska folkhelseinstittutet. I sitt anförande lyfte Holte epidemiologen Geoffrey Rose och hans s.k. preventionsparadox. Geoffrey Rose menar att det är intuitivt att problem ska åtgärdas där de är störst, dvs. bland de som redan löper den största risken att t.ex. drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Preventionsparadoxen innebär dock att den totalt sett största skadereducerande effekten kan uppnås om åtgärderna riktas mot normalbefolkningen och inte enbart mot högriskgruppen. Paradoxen uppstår när problemindivider i utkanten av normalbefolkningen per individ svarar för betydligt fler problem än genomsnittsindividen, samtidigt som det totala antalet problem i normalbefolkningen, exklusive problemindividerna, ändå blir större på grund av det stora antalet individer i normalbefolkningen. Arne Holte hade flera spännande exempel…

Source: Preventionsparadoxen | Kommissionen för Jämlik Hälsa

Advertisements
Preventionsparadoxen | Kommissionen för Jämlik Hälsa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s