Samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält | Kommissionen för Jämlik Hälsa

Nätverket Hälsa och Demokrati samt Nätverket Uppdrag Hälsa arrangerar den 10-11 februari konferensen: Samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält i Malmö. ”Under dessa två dagar utforskar och nätverkar vi kring samspel och spänningsfält utifrån perspektiven jämlik hälsa, normer och värderingar, samt samverkan och ledarskap”. Läs mer om konferensen här.

Source: Samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält | Kommissionen för Jämlik Hälsa

Advertisements
Samspel för en jämlik hälsa i morgondagens spänningsfält | Kommissionen för Jämlik Hälsa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s